fbpx

Zarząd

Skład Zarządu:

Prezes – Adam Bielak
Sekretarz – Paweł Marcin Ząbek
Wiceprezes – Mateusz Adam Nowak
Członek Zarządu – Marcin Jaromir Batorski
Wiceprezes – Greta Izabela Jasina
Skarbnik – Mirosław Pieczykolan
Członek Zarządu – Jakub Zięba

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Artur Jacek Polar
Członek – Mirosław Patejuk
Członek – Andrzej Łoza
Członek – Tomasz Kryń
Członek – Waldemar Wojciech Jaworski