Zmiana numeru konta

Od dnia 01.08.2020 prosimy o realizowanie wpłat na nowy rachunek bankowy!

Prosimy o precyzyjne nazewnictwo w tytułach realizowanych do AZZ przelewów.

  1. Płatność za loty – opisujemy jako “loty szkolne”
  2. Płatność za składki – opisujemy jako “składki członkowskie”
  3. Płatność za skoki – “skoki spadochronowe szkolne”
  4. Płatność za KWT – “kwt samolotowe”

 

PKO BP
38 1020 5356 0000 1302 0216 8086