Certyfikaty

Informacja dotycząca przedłużania rezerwacji oraz przetargu miejsc handlowych na terenie Giełdy Towarowo–Samochodowej Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

 

Warunki przetargu

Na przetarg wystawione zostaną miejsca handlowe nie przedłużone rezerwacją w dniach 24-25.09.2019r.

 1. Przetarg odbędzie się w formie ustnej na płycie postojowej przy hangarze Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, Mokre 115 w dniu 22.11.2019r. Termin dodatkowy: 25.11.2019r. Przetarg odbędzie się w godz. 9.00 – 16.00
 2. Miejsca handlowe można oglądać w dniu 19.11.2019r. w godz. 9-14.
 3. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.
 4. Cena wyjściowa do przetargu za miejsce handlowe: 500 PLN brutto za okres maksymalnie 1 roku.
 5. Minimalna kwota postępu: 50 PLN.
 6. Na przetarg, w pierwszej kolejności będą wystawiane w pakiecie certyfikaty na 4 miejsca w grupie, w przypadku braku chętnych, pakiet będzie dzielony na dwie aukcje po 2 miejsca w grupie, na końcu, będzie licytowane każde miejsce oddzielnie.
 7. Wszyscy chętni do uczestnictwa w licytacji przed przetargiem pobierają mandaty do licytowania.
 8. Jeden mandat do licytowania uprawnia do wylicytowania maksymalnie 4 miejsc handlowych.
 9. Płatność za miejsce handlowe będzie przyjmowana z góry, wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą w dniu przetargu, bezpośrednio po wynegocjowanej cenie.
 10. Na każde miejsce handlowe będzie wydany „Certyfikat dla miejsca handlowego”, który zostanie wydany po zapłaceniu wylicytowanej kwoty i zwrocie mandatu do licytowania.
 11. Ważność Certyfikatu, świadcząca o możliwości prowadzenia handlu na danym miejscu handlowym, jest przewidziana do 30.11.2020 r.
 12. Organizator nie odpowiada za brak możliwości handlu z zarezerwowanych miejsc handlowych z powodów niezależnych od niego m.in. warunków pogodowych, aktów organów administracji albo właściciela nieruchomości, a także w wypadku niedopełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. W wypadku utraty prawa do nieruchomości lub innych aktów właściciela nieruchomości możliwe jest ograniczenie ważności certyfikatu. W powyższych sytuacjach posiadaczowi certyfikatu nie przysługują żadne roszczenia względem organizatora.
 13. Posiadacz certyfikatu traci prawo do niego w sytuacjach:
  – zalegania w opłatach handlowych wg Tabeli Opłat Regulaminu Giełdy Towarowo – Samochodowej
  Aeroklubu Ziemi Zamojskiej,
  – zaśmiecania i nie usuwania odpadów pozostawionych w dniu handlu
  – organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku odmowy uiszczenia opłaty handlowej
 14. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT, podczas płatności powinny podać nr NIP firmy przed wystawieniem paragonu. Wystawiane faktur odbędzie się na podst. paragonów z NIP w godzinach pracy Aeroklubu Ziemi Zamojskiej tj. w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.
 15. Aeroklub Ziemi Zamojskiej zastrzega sobie odwołanie, unieważnienie lub zmianę terminu przetargu bez podania przyczyny.

 

Na poniższej grafice zaznaczono kolorem zielonym miejsca przeznaczone do przetargu