WARUNKI PRZETARGU, REGULAMIN REZERWACJI NA CERTYFIKACIE, REGULAMIN GIEŁDY TOWAROWO-SAMOCHODOWEJ - WIĘCEJ W ZAKŁADCE "GIEŁDA"  
 

 

 
 
Warunki przetargu:
 
1. Przetarg odbędzie się w formie ustnej w niedzielę (nowy termin wkrótce) od godz. (nowy termin wkrótce) na płycie postojowej przy hangarze Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, Mokre 115.
2. Miejsca handlowe można oglądać w (nowy termin wkrótce) w godz. (nowy termin wkrótce).
3. W przetargu mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby.
4. Cena wyjściowa za miejsce handlowe do przetargu: 300 PLN za okres maksymalnie 1 roku.
5. Minimalna kwota postępu 25 PLN.
6. Płatność za miejsce handlowe będzie przyjmowana z góry, wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą w dniu przetargu, bezpośrednio po wynegocjowanej cenie.
7. Na każde miejsce handlowe będzie wydany „Certyfikat dla miejsca handlowego”.
8. Ważność Certyfikatu, świadcząca o możliwości prowadzenia handlu na danym miejscu handlowym, jest przewidziana do (nowy termin wkrótce).
9. Organizator nie odpowiada za brak możliwości handlu z zarezerwowanych miejsc handlowych z powodów niezależnych od niego m.in. warunków pogodowych, aktów organów administracji albo właściciela nieruchomości, a także w wypadku niedopełnienia warunków wynikających z przepisów prawa. W wypadku utraty prawa do nieruchomości lub innych aktów właściciela nieruchomości możliwe jest ograniczenie ważności certyfikatu. W powyższych sytuacjach posiadaczowi certyfikatu nie przysługują żadne roszczenia względemorganizatora.
10. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT, podczas płatności powinny podać nr NIP firmy przed wystawieniem paragonu. Wystawiane faktur odbędzie się na podst. paragonów z NIP w godzinach pracy Aeroklubu Ziemi Zamojskiej tj. w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.
11. Aeroklub Ziemi Zamojskiej zastrzega sobie odwołanie, unieważnienie lub zmianę terminu przetargu bez podania przyczyny.
 

 

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …