Informacja dotycząca przedłużania rezerwacji oraz przetargu miejsc handlowych na terenie Giełdy Towarowo

– Samochodowej Aeroklubu Ziemi Zamojskiej Mokre 115, 22-400 Zamość 

 
 

 

 

 
 

 Warunki przetargu:

                Na przetarg wystawione zostaną miejsca handlowe nie przedłużone rezerwacją w dniach 24-25.09.2019r.

                1.       Przetarg odbędzie się w formie ustnej  na płycie postojowej przy hangarze Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, Mokre 115 w dniu 22.11.2019r. Termin                                  dodatkowy: 25.11.2019r. Przetarg odbędzie się w godz. 9.00 – 16.00

                2.       Miejsca handlowe można oglądać w dniu 19.11.2019r. w godz. 9-14.

                3.       W przetargu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.

                4.       Cena wyjściowa do przetargu za miejsce handlowe: 500 PLN brutto za okres maksymalnie 1 roku.

                5.       Minimalna kwota postępu: 50 PLN.

                6.       Na przetarg, w pierwszej kolejności będą wystawiane w pakiecie certyfikaty na 4 miejsca w grupie, w przypadku braku chętnych, pakiet będzie                                    dzielony na dwie aukcje po 2 miejsca w grupie, na końcu, będzie licytowane każde miejsce oddzielnie.

                7.       Wszyscy chętni do uczestnictwa w licytacji przed przetargiem pobierają mandaty do licytowania.

                8.       Jeden mandat do licytowania uprawnia do wylicytowania maksymalnie 4 miejsc handlowych.

                9.       Płatność za miejsce handlowe będzie przyjmowana z góry, wyłącznie gotówką lub kartą płatniczą w dniu przetargu, bezpośrednio po                                                   wynegocjowanej cenie.

                10.   Na każde miejsce handlowe będzie wydany „Certyfikat dla miejsca handlowego”, który zostanie wydany po zapłaceniu wylicytowanej kwoty i zwrocie                           mandatu do licytowania.

                11.   Ważność Certyfikatu, świadcząca o możliwości prowadzenia handlu na danym miejscu handlowym, jest przewidziana do 30.11.2020 r.

                12.   Organizator  nie odpowiada za brak możliwości handlu z zarezerwowanych miejsc handlowych z powodów niezależnych od niego m.in. warunków                                     pogodowych, aktów organów administracji albo właściciela nieruchomości,  a także w wypadku niedopełnienia warunków wynikających z przepisów                                  prawa. W wypadku utraty prawa do nieruchomości lub innych aktów właściciela nieruchomości możliwe jest ograniczenie ważności certyfikatu. W                                    powyższych sytuacjach posiadaczowi certyfikatu nie przysługują żadne roszczenia względem organizatora.

                13.   Posiadacz certyfikatu traci prawo do niego w sytuacjach:

                        - zalegania w opłatach handlowych wg Tabeli Opłat Regulaminu Giełdy Towarowo – Samochodowej

                     Aeroklubu Ziemi Zamojskiej,

                     - zaśmiecania i nie usuwania odpadów pozostawionych w dniu handlu

                  - organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku odmowy uiszczenia opłaty handlowej

                14.   Osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT, podczas płatności powinny podać nr NIP firmy przed wystawieniem paragonu. Wystawiane faktur                              odbędzie się na podst. paragonów z NIP w godzinach pracy Aeroklubu Ziemi Zamojskiej tj. w godz.  8-16 od poniedziałku do piątku.

                15.   Aeroklub Ziemi Zamojskiej zastrzega sobie odwołanie, unieważnienie lub zmianę terminu przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Zarząd AZZ

 

 

Na poniższej grafice zaznaczono kolorem zielonym miejsca przeznaczone do przetargu

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …