Głosuj na Jacka Flisa w XXXI Plebiscycie na Najlepszego Sportowca 2014 roku

21 luty 2015
Autor :  

Ruszył XXXI Plebiscyt na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie w 2014 roku.

Jacek Flis, nasz znakomity szybownik ponownie jak w latach ubiegłych bierze udział w tym plebiscycie. Zachęcamy Państwa do głosowania na Jacka. W każdym numerze Tygodnika Zamojskiego drukowany jest kupon (począwszy od wydania z 17 grudnia br.)

Kupon jest ważny, jeśli został wypełniony we wszystkich rubrykach (Jacka trener nie startuje, więc należy wybrać i wpisać innego trenera z podanej listy) i został wycięty z Tygodnika Zamojskiego. Na kuponie umieszczona jest data ważności - kończy się w dniu poprzedzającym kolejne wydanie Tygodnika Zamojskiego. Kupony można dostarczać do redakcji osobiście lub wysyłać pocztą. W drugim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Kupony przeterminowane nie będą uwzględniane.

Przy każdym z kandydatów jest litera z numerem. Te informacje będą potrzebna w głosowaniu esemesowym. Głosować można tylko na  jedną osobę. Jeżeli chcemy oddać głos na sportowca, należy wysłać wiadomość o treści TZW.Sx na numer 7248, gdzie x jest numerem kandydata. W głosowaniu na Jacka należy wysłać sms o treści TZW.S35.

Więcej informacji w zakładce "Media o nas".

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …