Ogłoszenie w sprawie uregulowania zaległości względem AZZ

13 styczeń 2016
Autor :  

Prosimy wszystkich członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej o uregulowanie wszelkich zaległości względem AZZ w terminie do 31 stycznia 2016 r.

Po tym terminie osoby, które nie rozliczą się z aeroklubem zostaną skreślone z listy członków AZZ, zgodnie ze statutem AZZ (§ 9, pkt 1,3): "Przynależność do Aeroklubu ustaje w razie: (…) 3. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 6 miesięcy; (…)".

mt_ignore:Tabela opłat

Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …