Konferencja Lotno-Techniczna 2016

16 luty 2016
Autor :  

Zapraszam na coroczną Konferencję Lotno-Techniczną oraz Bezpieczeństwa Lotów dla instruktorów, pilotów i uczniów-pilotów zrzeszonych w naszym Aeroklubie.

Konferencja odbędzie się w dniu 19. marca br., o godzinie 9:00. w sali wykładowej AZZ.

Na konferencji omówimy między innymi:

 • zdarzenia lotnicze w AZZ w 2015 roku oraz wybrane zdarzenia z kraju i sposoby ich unikania
 • sprawozdanie z działalności aeroklubu w 2015 roku oraz plany na sezon 2016
 • zmiany w dokumentacji szkoleniowej, operacyjnej oraz przepisów lotniczych
 • szkolenie odświeżające z zakresu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 • prawidłową eksploatację i aktualny stan sprzętu lotniczego (resurs)
 • szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania dokumentacji technicznej (PDT)

Udział w konferencji razem z zaliczoną kontrolą wiadomości teoretycznych jest warunkiem dopuszczenia do lotów w aeroklubie w sezonie 2016. Zdawanie okresowej kontroli wiedzy teoretycznej będzie realizowane przy użyciu platformy elearning. Zaliczenie testu nie jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia lotów w sezonie lotnym 2016.

Po zaliczeniu testu pilot zobowiązany jest skontaktować się z Kierownikiem Szkolenia w celu dokonania odpowiednich wpisów w Protokole Egzaminacyjnym oraz Książce Pilota.

Wpis uzyska tylko osoba, która:

 • opłaciła KWT (30zł)
 • posiada uregulowane zadłużenie za loty i składki
 • posiada wypełnioną Książkę Lotów oraz podliczony nalot za rok 2015,
 • przedstawiła Szefowi Wyszkolenia oryginały posiadanych (aktualnych) dokumentów m.in. ważnej licencji (świadectwa kwalifikacji) wraz z przedstawieniem wpisu o przedłużeniu dodatkowych uprawnień, badań lotniczych, świadectwa radiooperatora, ubezpieczenia NNW
 • kopia wyżej wymienionych dokumentów musi znaleźć się w "Teczce Osobowej Pilota"

Dodatkowo w dniu 02.04.2016 r. o godzinie 9:00 zapraszam wszystkich instruktorów planujących prowadzenie szkolenia w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej na Seminarium Metodyczno – Unifikacyjne.

Po części szkoleniowej planowane jest przeprowadzenie KWT "pisemne" dla instruktorów obejmujące wyłącznie egzamin z zakresu Metodyki Szkolenia oraz nadzoru nad Lotami Szkolnymi, pozostałe przedmioty będzie można zdawać na platformie e-KWT.

Przypominam wszystkim instruktorom szkolenia praktycznego znajdujących się w zakresie certyfikatu szkoleniowego naszego aeroklubu o uzupełnienie przy okazji konferencji nieaktualnych kopii dokumentów znajdujących się w ich teczkach. Dotyczy to głównie orzeczeń lotniczo-lekarskich (klasy II dla instruktorów szybowcowych i klasy I dla instruktorów samolotowych) oraz licencji z ważnymi uprawnieniami FI.

Zapraszam!
Marek Chamera
HT AZZ

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …