Administrator

Administrator

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aeroklub dysponuje dużym hangarem umożliwającym hangarowanie krótko oraz długo terminowe prywatnego sprzętu lotniczego

Opłaty za hangarowanie zgodnie cennikiem.

 

 

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM AEROKLUB ZIEMI ZAMOJSKIEJ
(Safety Management Systems)

DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA wg ICAO doc 9859
Stan, w którym możliwość wystąpienia szkody w stosunku do osób lub mienia jest zredukowana i utrzymywana na akceptowalnym poziomie lub poniżej tego poziomu poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa.

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) umożliwia przyjęcie proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa, przez identyfikowanie niektórych czynników sprawczych i podjęcie działań zanim zdarzenie nastąpi. SMS pomaga lepiej zrozumieć zagrożenia i ryzyka mające wpływ na naszą organizację. Te zagrożenia i ryzyka mogą mieć poważny wpływ na organizację, z punktu widzenia kosztów i reputacji. SMS umożliwia naszej organizacji coś więcej niż zwykłe przestrzeganie przepisów.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Wspólnie z kadrą kierowniczą będziemy zachęcać cały nasz personel oraz członków do zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się im wydawać w danej chwili oraz bez przypisywania winy komukolwiek za zgłoszenie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku ujawnione.

W ramach systematycznego i proaktywnego zarządzania będziemy propagować zasadę otwartego zgłaszania zdarzeń, zachęcając do swobodnego i szczerego ich zgłaszania, zgodnie ze wszystkimi zasadami „Safety culture”.

Będziemy przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych i norm oraz uwzględnienia najlepszych praktyk.

Będziemy dążyć do zapewnienia:

 • Środowiska wolnego od wypadków
 • Skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jego ciągłych udoskonaleń
 • Pełnego spełnienia ustawowych wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, które nas dotyczą i obejmują w zakresie wykonywanej działalności
 • Zaangażowania w minimalizowanie i łagodzenie ryzyka do możliwie najniższego poziomu

BEZPIECZEŃSTWO JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO Z NAS.

RAPORTOWANIE
Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej niezbędne jest ciągłe identyfikowanie zagrożeń. Jednym z kluczowych źródeł informacji o zagrożeniach jest dobrowolny system raportowania, czyli zgłaszanie zdarzeń niepodlegających takiemu obowiązkowi, a mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Zgłoszeń powinien dokonywać personel operacyjny czyli uczniowie, piloci, instruktorzy oraz personel techniczny.

Jeśli zobaczyłeś sytuację, zdarzenie mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu, wykonywanie operacji lotniczych w powietrzu czy na ziemi. Jeśli byłeś świadkiem lub posiadasz wiedzę na temat zaistniałego zdarzenia lotniczego, to Twoim i każdego obowiązkiem jest  zgłoszenie tego faktu za pomocą każdego dostępnego sposobu kontaktu niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
Jeśli zauważyłeś coś co może mieć wpływ na bezpieczeństwo, to ten fakt powinieneś zgłosić pracownikom Aeroklubu, aby można było zidentyfikować zagrożenie i podjąć odpowiednie kroki w celu jego wyeliminowania.

Zgłoszenia mogą mieć następujące formy:

 • obowiązkowe
 • dobrowolne
 • poufne

Zgłoszenie powinno być dokonywane na odpowiednim druku: Formularz zgłoszenia zagrożenia.

Formularz Zgłoszenia dostępny jest w biurze Aeroklubu, a także w wersji elektronicznej można go pobrać ze strony Aeroklubu. Zgłoszenia dokonane na innym druku również zostaną poddane analizie.

Zgłoszenia obowiązkowe i dobrowolne przekazywane są:

 • bezpośrednio do Kierownika ds. Bezpieczeństwa
 • bezpośrednio w biurze Aeroklubu
 • wysyłane na adres: Aeroklub Ziemi Zamojskiej 22-400 Zamość Mokre 115
 • przesyłane e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia poufne umieszczane są w skrzynce „Just Culture” usytuowanej w budynku Aeroklubu.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące zagrożeń zostają rozpatrzone przez Kierownika ds. Bezpieczeństwa. System dobrowolnego i poufnego zgłaszania jest sposobem do komunikowania problemów związanych z bezpieczeństwem i skierowany jest do wszystkich wykonujących działalność lotniczą w oparciu o sprzęt i Infrastrukturę Aeroklubu Ziemi Zamojskiej a w szczególności personelu, członków AZZ i szkolonych pilotów.

Każdy może w nieskrępowany sposób zgłaszać wszystkie zdarzenia i okoliczności, które są warunkiem kompromisu w bezpieczeństwie. Wyniki badania incydentu, raporty z badania zdarzenia lotniczego nie mogą służyć do ustalania odpowiedzialności i stosowania kar. Głównym celem badania zdarzenia lotniczego jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, a nie ustalenia winy. Incydenty są nieuchronne mogą stanowić cenną możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy. Kierownik ds. Bezpieczeństwa bada wszystkie zgłoszone przypadki, dokona przeglądu wyników badania incydentów i wyda zalecania dla Kierownika Odpowiedzialnego dokonania zmian które mogą być wymagane, aby zapobiec ponownym zdarzeniom.

Safety Management Systems

Strona 10 z 46

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …